Gizlilik Sözleşmesi – Kripto Haber TR

Kripto Haber TR Gizlilik Sözleşmesi metni, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileri işlenen kimselerin bilgilendirilmesi için hazırlanmış ve yayınlanmıştır. İnternet sitemiz üzerinden herhangi bir veya birden fazla kişisel verisini paylaşan kimseler, konu hakkında bilgilendirilmiş ve bu metinde yazan şartları kabul etmiş sayılır.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bir kullanıcı olarak sitemize vermiş olduğunuz herhangi bir izin sonrası verileriniz doğrudan kullanılmamakta ya da işlenmemektedir. Spesifik olarak herhangi bir haber ya da içeriğe yorum yapmanız halinde isim, soyisim ve mail adresi gibi bazı bilgileriniz saklanabilir. Henüz anonim yorum yapma seçeneği etkin değil fakat eğer anonim olarak yorum yapmak isterseniz herhangi bir kişisel veriniz saklanmaz. Aşağıda yer alan bilgileriniz sitemizde dolaylı yoldan işlenir:

 • Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: Sitemizde en çok hangi kategori, haber ya da butona tıkladığınızı işleriz. Kripto Haber TR’nin bu verileri İşleme nedeni ise çeşitli pazarlama, kampanya ya da etkinlikler için nokta atış bir çalışma yürütme amacına sahip olmasıdır.
 • Sosyal Ağ Bilgileri: Hangi sosyal medya hesabından en çok Kripto Haber TR haberlerine yönlendirildiğinizin verisi tutulur. Bu veriler, platformun gelişimine katkı sağlayan sosyal medya platformunu belirlemek adına oldukça etkilidir. Kripto Haber TR olarak IP adres gibi kişiye özel verilerin sitemizde tutulmadığının altını çizelim.
 • Kişisel ve iletişim verileri: Bülten gibi sitede yer alan işlevsel hizmetlere kayıt olmanız halinde e-mail, isim ve soyisim verileriniz saklanır.

Yukarıda ifade edilen işlenen veriler dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar için de veri toplanabilmektedir:

 • Kripto Haber TR üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 • Kripto Haber TR üyesi ya da kullanıcıların sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Kripto Haber TR üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • Kripto Haber TR veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Kişisel verilerin işlenmesi hakkında verebileceğimiz bilgiler bunlarla sınırlı olup şimdi kişisel verilerin toplanma hususu hakkında bilgi vereceğiz.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kripto Haber TR, herhangi bir 3. taraf firmadan kişisel veriler toplamaz ve bunu pazarlama aracı olarak kullanmaz. Sadece takipçilerin belli başlı site içi (Bülten vs.) özelliklerden yararlanabilmesi ve sorunsuz bir hizmet alabilmesi adına sadece isim, soyisim, e-mail adresi ve site içi tıklama bilgileri anonim olarak tutulur. Kripto Haber TR’nin geleceği adına bazı verileriniz pazarlama çalışması için kullanılabilir ve iş birliğimizin olduğu kuruluşlar ile paylaşılabilir. Aktarılan bu veriler tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak 3. taraflar ile paylaşılır.

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kullanıcıların Kripto Haber TR haber sitesinde kişisel verilerinin işlenip işlenmediğine dair fikir sahibi olma hakkı vardır. Aşağıda yer alan maddelere göz atarak Kripto Haber TR ekibine ne tür sorular sorabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ek olarak Kripto Haber TR hakkında bölümü üzerinden site hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Verileriniz işlendiyse hangi alanlarda kullanıldığına
 • Kişisel verilerinizin yurtiçi mi yoksa yurt dışına mı paylaşıldığı
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Mevzuattan kaynaklı haller saklı olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılan şartların kalkması halinde kayıtların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin değişikliklerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesi isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kripto Haber TR Gizlilik Sözleşmesi bu bilgiler ile saklı olup zamanla güncellenecektir.

DMCA compliant image